wasuthagroup.com

WI (Wasutha Import Car)

การเป็นผู้นำเข้าหลากหลายแบรนด์ หมายความว่า ลูกค้าของเราสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้จากจุดที่ชมสินค้าเลย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความหลากหลายในด้านแบรนด์ของเรา หมายความว่า เราสามารถจัดเตรียมสต็อกจำนวนรถมากขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับรถรุ่นใหม่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น


PORSCHE 911 CARRERA S

ปี (12-15) AT

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

718 (ปี16-18) 2.0 ทิปโทรนิค

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

718 (ปี16-18) 2.0 AT

ปี 2018
ราคา -

TESLA MODEL S

โฉมปี (12-16) 85 AT4WD.

ปี 2016
ราคา -

TESLA MODEL S

โฉมปี (12-16) 85 AT

ปี 2018
ราคา -

TESLA MODEL S

โฉมปี (12-16) 85 AT

ปี 2018
ราคา 6,500,000.-