wasuthagroup.com

WI (Wasutha Import Car)

การเป็นผู้นำเข้าหลากหลายแบรนด์ หมายความว่า ลูกค้าของเราสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้จากจุดที่ชมสินค้าเลย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความหลากหลายในด้านแบรนด์ของเรา หมายความว่า เราสามารถจัดเตรียมสต็อกจำนวนรถมากขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับรถรุ่นใหม่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น


M.BENZ S-CLASS

W 222 (ปี13-15) S600 Maybach ทิปโทรนิค

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE 911 CARRERA

โฉมปี (11-14) ทิปโทรนิค

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE 911 CARRERA

โฉมปี (11-14) AT

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE 911 CARRERA S

ปี (12-15) AT

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

718 (ปี16-18) 2.0 ทิปโทรนิค

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

718 (ปี16-18) 2.0 AT

ปี 2018
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

SERIES 981 (ปี12-15) 2.7 AT

ปี 2012
ราคา -

PORSCHE BOXSTER

SERIES 981 (ปี12-15) 2.7 AT

ปี 2012
ราคา 4,480,000.-

PORSCHE BOXSTER

SERIES 981 (ปี12-15) 2.7 AT

ปี 2012
ราคา -

PORSCHE CAYENNE S

โฉมปี (12-16) E-Hybrid 3.0 V6 AT

ปี 2017
ราคา -

PORSCHE CAYENNE S

โฉมปี (12-16) E-Hybrid 3.0 V6 AT

ปี 2017
ราคา -

PORSCHE CAYMAN

718 (16-18) 2.0 ทิปโทรนิค

ปี 2018
ราคา -