wasuthagroup.com
WI (Wasutha import)

WI (Wasutha import)

092-878-9646

แผนกรถยนต์นำเข้า เป็นผู้นำเข้าหลากหลายแบรนด์ สามารถจัดเตรียมสต็อกจำนวนรถมากขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับรถรุ่นใหม่ ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

WII (Preowned)

WII (Preowned)

092-878-9646

ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด จำนำรถและจัดไฟแนนซ์

3A leasing

3A leasing

081-101-6776

W Service

W Service

082-715-2224

ทีมงานที่ได้รับการอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจากศูนย์อบรมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการช่าง

W Electric

W Electric

081-101-6776

เครื่องยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด

CONTACT USContact Info

Wasutha group building
ศูนย์รถยนต์ บ.วสุธายนต์ จก. ถนนพระราม 9 – สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร : 092-878-9646
email : info@wasuthagroup.com
email : sales@wasuthagroup.com